Cennik

  • Konsultacja – wywiad diagnostyczny ISTDP / ok. 2 h/ – 350 zł
  • Sesja psychoterapii ISTDP/1 h 30 minut/ – 280 zł sesje w cyklu cotygodniowym lub 300 zł w cyklu co dwa tygodnie

Top