O mnie


 

  

    Tomasz Jabłkowski

        ________________________

            psychoterapeuta, psycholog, pedagog

 

 

 

K W A L I F I K A C J E

  • studia pedagogiczne – magister resocjalizacji
  • studia psychologiczne – magister psychologii
  • studia podyplomowe – czteroletnie, w zakresie psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, zorganizowane przy współpracy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (www.psychologia.edu.pl)
  • 3-letnie szkolenie CORE ISTDP /Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej/ w Berlinie, akredytowanym przez IEDTA /International Experiential Dynamic Therapy Association/. Aktualnie kontynuję szkolenie w ramach kursu Advance ISTDP
  • posiadam dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej
  • systematycznie podnoszę kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia, superwizowanie aktywności psychoterapeutycznej oraz terapię własną

O R I E N T A C J A   T E O R E T Y C Z N A

W pracy terapeutycznej utożsamiam się z podejściem psychodynamicznym. Szczególnie wartościowe inspiracje czerpię z podejścia ISTDP -Intensywna Krótkoterminowa  Psychoterapia Dynamiczna. Zachęcam do zapoznania się podstawowymi informacjami na ten temat klikając link ISTDP.

 

 

 


Top