O mnie

 

  

    Tomasz Jabłkowski

        ________________________

            psychoterapeuta, psycholog, pedagog

 

 

 

K W A L I F I K A C J E

  • studia pedagogiczne – magister resocjalizacji
  • studia psychologiczne – magister psychologii
  • studia podyplomowe – czteroletnie, w zakresie psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, zorganizowane przy współpracy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (www.psychologia.edu.pl)
  • aktualnie uczestniczę w 3-letnim szkoleniu CORE ISTDP /Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej/ w Berlinie, akredytowanym przez IEDTA /International Experiential Dynamic Therapy Association/, kończącym się uzyskaniem certyfikatu The Nederlands Foundation for ISTDP
  • posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej, m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego
  • systematycznie podnoszę kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia, superwizowanie aktywności psychoterapeutycznej oraz terapię własną

O R I E N T A C J A   T E O R E T Y C Z N A

W pracy terapeutycznej utożsamiam się z podejściem integracyjnym korzystając z dorobku różnych szkół psychoterapii : psychodynamicznej, gestalt, poznawczo – behawioralnej, terapii schematu. Szczególnie wartościowe inspiracje czerpię z podejścia ISTDP -Intensywna Krótkoterminowa  Psychoterapia Dynamiczna. Zachęcam do zapoznania się podstawowymi informacjami na ten temat klikając link ISTDP.

Funkcjonowanie psychiczne człowieka jest tak złożone, że próba zrozumienia go przy użyciu jednej perspektywy wydaje się niewystarczająca w skutecznym pomaganiu. Integracja w psychoterapii wiąże się z poszukiwaniem uporządkowanego i całościowego myślenia o pacjencie i procesie zmiany, w którym wykorzystuje się różne sposoby rozumienia go i związane z nimi metody postępowania.

 

 

 


Top