Zasady

 1. Termin spotkania z psychoterapeutą może ustalić telefonicznie wyłącznie osoba zainteresowana udziałem w psychoterapii.
 2. Czas trwania konsultacji oraz sesji jest określony i podlega opłacie zgodnie z cennikiem. Pacjent płaci za psychoterapię po konsultacji /sesji gotówką.
 3. Osoba, która umówiła się na konsultację lub sesję, a nie zgłosiła się i nie odwołała spotkania w umówionym terminie zobowiązana jest dokonać płatności za sesję zgodnie z cennikiem.
 4. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację lub sesję, czas spotkania nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.
 5. Pacjent może odwołać sesję najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem; odwołana sesja nie podlega wtedy opłacie. Pacjent płaci za sesję, w której nie uczestniczył, i której nie odwołał w wymaganym terminie.
 6. Konsultacje / sesje psychoterapii odbywają się wyłącznie w gabinecie.
 7. Pacjenci mogą kontaktować się z terapeutą telefonicznie jedynie w celu ustalenia terminu sesji.
 8. Pacjent biorc udział w psychoterapii zobowiązuje się do systematycznego uczestniczenia w sesjach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nieobecność na sesji może wynikać jedynie z obiektywnych okoliczności, np. wyjazdu, choroby. Pacjent informuje terapeutę każdorazowo o tych okolicznościach. 
 9. Pacjent informuje terapeutę o woli zakończenia terapii. Kwestia ta jest omawiana podczas sesji.   

Top